Login


Wat is HydroCity?

Met HydroCity krijgt de stedelijk waterbeheerder de hydrologische informatie en tools die nodig zijn om de juiste maatregelen te nemen. HydroCity is een online platform waar verschillende partijen informatie, analyse tools en kennis delen. Daarbij volgen wij de volgende drie stappen:
 

Verzamelen

Gegevens uit traditionele (telemetrie)  en moderne bronnen (radar, satelliet, vliegtuigopnamen, crowd sourcing) ontsluiten voor informatie over alle componenten van de stedelijke waterkringloop.

Verbinden

Informatie koppelen in overzichtelijke grafieken voor meer inzicht in de werking van het stedelijk watersysteem.

Versterken

Versterkende applicaties en modellen bieden om de kosteneffectiviteit van maatregelen te bepalen voor doelmatig stedelijk waterbeheer.